Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich

  Lepsza Przyszłość 2030

  Dokładamy starań, aby prowadząc naszą działalność minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne. Robimy to z myślą o nas i o następnych pokoleniach.

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Rok 2022 w liczbach

  0 mln hl
  piwa sprzedanego w Polsce
  0 mln
  zasięgu i 3,2 mln zaangażowania w mediach społecznościowych – rekordowe wyniki kampanii edukacyjnej „Alkohol i samochód – to się nie rymuje”
  1. miejsce
  na polskim rynku piwa z 33,4% udziałem w wolumenie sprzedaży (wg Nielsen 2022) 33,5 % (wg GUS 2022)
  0
  pracowników
  1. miejsce
  na polskim rynku piwa bezalkoholowego z 34,5% udziałem w wolumenie sprzedaży piw bezalkoholowych (wg Nielsen, 2022)
  0 mln zł
  przeznaczone na pomoc Ukrainie
   
  0 l
  wody zużywane do uwarzenia jednego litra piwa
  0
  dostawców i partnerów biznesowych
  0 %
  udziału energii ze źródeł odnawialnych w całości energii elektrycznej zużytej przez nasze browary
  0
  piwa wyeksportowanego do 11 krajów (Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania, Holandia, Kanada, USA, Słowacja, Irlandia, Finlandia, Islandia, Austria)

  Nasz Raport zrównoważonego rozwoju 2022

  „Tworzymy więzi, które mają znaczenie” to sposób na zdefiniowanie najważniejszych zasad naszego funkcjonowania. To drogowskaz przy podejmowaniu kluczowych decyzji i osiąganiu kompromisów.

  Nasi interesariusze są coraz bardziej zmotywowani, aby pracować z zaufanymi i odpowiedzialnymi firmami. Nie mam też żadnych wątpliwości, że musimy przede wszystkim sami inicjować zmiany, które należy wdrożyć dla dobra natury i społeczeństwa, w którym funkcjonujemy.

  Tworzymy nowe możliwości z poszanowaniem naszego innowacyjnego dziedzictwa i procesu warzenia, łączymy ludzi oraz odbudowujemy bliską więź między nimi i naturą, a także wnosimy rzeczywisty wkład w budowanie wspólnoty.

  Tworzymy więzi, które mają znaczenie

  We współczesnym świecie biznesu nie można skutecznie działać bez konkretnego, uwzględniającego potrzeby konsumentów i otoczenia celu.

  Sprowadzenie go do maksymalizacji zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo jest nie tylko niewystarczające, ale też ryzykowne dla jego wyników, zwłaszcza jeśli w prowadzonej działalności nie są brane pod uwagę głosy coraz bardziej świadomych, a przez to zaangażowanych, klientów oraz pracowników. Dlatego w 2022 r. wprowadziliśmy w AEI, a tym samym w naszej firmie cel: Tworzymy więzi, które mają znaczenie.

  „Tworzymy więzi, które mają znaczenie” to dla mnie sposób na zdefiniowanie najważniejszych zasad naszego funkcjonowania. To drogowskaz przy podejmowaniu kluczowych decyzji i osiąganiu kompromisów.

  Zasady te oznaczają, że Kompania Piwowarska staje się bardziej zorientowana na swoje otoczenie, a priorytety firmy to przede wszystkim obszary związane z Planetą i Ludźmi. Nasi interesariusze są coraz bardziej zmotywowani, aby pracować z zaufanymi i odpowiedzialnymi firmami. Nie mam też żadnych wątpliwości, że musimy przede wszystkim sami inicjować zmiany, które należy wdrożyć dla dobra natury i społeczeństwa, w którym funkcjonujemy.

  Igor Tikhonov

  Igor Tikhonov

  Prezes Zarządu Kompanii Piwowarskiej

  Zobacz, jak tworzymy więzi, które mają znaczenie

  Nasze zobowiązania 2030

  Strategia „Lepsza Przyszłość 2030” zawiera cele opracowane dla 4 podstawowych filarów: Portfolio, Planeta, Ludzie i Profit.

  Jako firma chcemy mieć udział w tworzeniu pozytywnych i wartościowych więzi międzyludzkich, a nasza działalność prowadzi do powstania wielu takich relacji. Utrzymujemy kontakty z niemal 109 tys. podmiotów z naszego łańcucha wartości, jesteśmy silnym pracodawcą w społecznościach wokół naszych browarów, mamy istotny wkład w gospodarkę – okazji do tworzenia więzi, które mają znaczenie, mamy bardzo dużo. Zależy nam, aby nasi pracownicy pamiętali o tym i – jeżeli to możliwe – podejmowali decyzje, na których skorzystają wszyscy: środowisko, społeczeństwo, nasi partnerzy oraz nasza firma.

  Więcej o naszej strategii

  Nasze zobowiązania 2030

  Lepsza przyszłość 2030
  Portfolio Planeta Ludzie Profit

  Nasze osiągnięcia w 2022

  nasza firma ustanowiła fundusz w wysokości 1 mln zł dla organizacji działających w Ukrainie, z przeznaczeniem na pomoc medyczną i psychologiczną dla mieszkańców terenów objętych działaniami wojennymi Czytaj więcej

  wprowadziliśmy na rynek 7 nowych piw bezalkoholowych Czytaj więcej i osiągnęliśmy 34,5% udziału w całości sprzedaży piwa bezalkoholowego w Polsce Czytaj więcej

  dotarliśmy do ponad 3 mln osób z przekazem kampanii „Alkohol i samochód – to się nie rymuje” Czytaj więcej i do ponad 9,7 mln osób z komunikatami kampanii poświęconej skutkom picia alkoholu w ciąży Czytaj więcej

  65% naszych pracowników zaangażowało się w wolontariat Czytaj więcej

  powołaliśmy Zespół do zrządzania różnorodnością i włączania, który m.in. zrealizował szkolenia poświęcone przeciwdziałaniu uprzedzeniom podczas rekrutacji dla 350 menedżerów rekrutacji Czytaj więcej

  w 2022 utworzyliśmy platformę do nauki języka angielskiego z której skorzystało 700 naszych pracowników Czytaj więcej

  w naszej organizacji każdy pracownik, może skorzystać z dwóch odpłatnych dni wolnych na zaangażowanie w wolontariat Czytaj więcej

  przeszkoliliśmy 700 pracowników w ramach programu „Moja Akademia Umiejętności’ Czytaj więcej

  w 2022 roku zacieśniliśmy współpracę pomiędzy przedstawicielami służb BHP ze wszystkich krajów europejskich Grupy Asahi. Stworzyliśmy w ten sposób przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów i wypracowania wspólnych dla wszystkich standardów Czytaj więcej

  zmniejszyliśmy emisje gazów cieplarnianych o 11% w naszym łańcuchu wartości (w stosunku do 2019 roku) Czytaj więcej

  w 2022 roku ograniczyliśmy emisje z naszych browarów o kolejne 5% [to łącznie już o 67% od 2019 roku] Czytaj więcej

  do wyprodukowania litra piwa zużywaliśmy zaledwie 2,72 l wody Czytaj więcej

  41% naszych produktów sprzedaliśmy w opakowaniach wielokrotnego użytku Czytaj więcej

  w 2022 roku, w ramach Funduszu Żubra, podjęliśmy kolejne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności w Polsce - zakupiliśmy 15 ha terenu na tzw. wieczne lasy, wsparliśmy utworzenie 50 mikrorezewatów dla ptaków oraz zaangażowaliśmy się w odbudowę populacji susła moregowanego Czytaj więcej