Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich

  Lepsza Przyszłość 2030

  Dokładamy starań, aby prowadząc naszą działalność minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne. Robimy to z myślą o nas i o następnych pokoleniach.

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  W nowej strategii, pod nazwą Lepsza Przyszłość 2030, którą przyjęliśmy we wrześniu 2020, po raz pierwszy połączyliśmy w integralną całość strategie: biznesową i zrównoważonego rozwoju, a zawarte w niej cele biznesowe są równorzędne z celami środowiskowymi.

  Lepsza Przyszłość 2030 to jasny plan bazujący na konkretnych celach i datach realizacji. Wypełniając zadania, które przed sobą postawiliśmy w każdym z obszarów strategii, przyczyniamy się do realizacji celów Agendy 2030 ONZ i właściwie odpowiadamy na wyzwania środowiskowe i społeczne stojące przed podmiotami gospodarczymi.

  Nowa strategia stanowi mapę drogową zmian na lepsze otoczenia i naszej firmy i obrazuje nasze myślenie o nadrzędnym celu działalności - tworzeniu wartości wspólnej, korzyści dla planety i społeczeństwa.
  Inicjatywy CSR towarzyszą nam od początku działalności, ale obecna strategia po raz pierwszy zobowiązuje do działania na rzecz realizacji celów społecznych i ekologicznych wszystkich pracowników i wszystkie części naszego biznesu. Na strategię Lepsza Przyszłość 2030 składają się 4 filary: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit.

  Z myślą o lepszej przyszłości

  Idea naszej strategii

  Ideą strategii Lepsza Przyszłość 2030 jest prowadzenie biznesu w etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów, dla lepszej przyszłości obecnych i następnych pokoleń.

  Nasze działania w ramach dwóch pierwszych filarów strategii: Planeta i Ludzie, odnoszą się wprost do zrównoważonego rozwoju i stanowią naszą kontrybucję do realizacji celów Agendy 2030 ONZ.

  4 filary naszej strategii

  Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit to cztery filary strategii Lepsza Przyszłość 2030. W obszarze zrównoważonego rozwoju szczególny nacisk kładziemy na dwa z nich: Planeta i Ludzie. W ramach tych obszarów wyznaczyliśmy sobie konkretne cele, które chcemy osiągnąć do końca tej dekady.

  Planeta
  Ludzie
  Portfolio
  Profit
  • Neutralność węglowa

   Zapotrzebowanie naszych browarów na energię elektryczną jest w całości pokrywane energią pochodzącą z wiatru

  • Woda

   Zużycie 2,75 litra wody na litr piwa do 2025 roku

  • Opakowania w obiegu zamkniętym

   100% opakowań wielokrotnego użytku lub zdatnych do recyklingu do 2030 roku

  • zrównoważone zakupy

   100% surowców pozyskiwanych w zrównoważony sposób do 2025

  • odpowiedzialne wybory

   20% udziału produktów bezalkoholowych w portfolio do 2030 roku

  • integracja i zdrowie

   Połowa kobiet wśród pracowników na wyższych stanowiskach zarządzających do 2030 roku

  Działania

  Wybrane działania Kompanii Piwowarskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju

  neutralność węglowa

  100%

  Od 2021 roku zapotrzebowanie naszych browarów na energię elektryczną jest w całości pokrywane energią pochodzącą z wiatru. Do 2030 roku planujemy osiągnąć neutralność węglową wśród naszych partnerów biznesowych i dostawców.

  Zużycie wody

  2,63l

  Zobowiązujemy się do zużywania poniżej 3 litrów wody na litr uwarzonego piwa w każdym z naszych browarów. Browary Kompanii Piwowarskiej są w czołówce branży jeśli chodzi o zużycie wody w produkcji piwa. Już w tej chwili zużywamy jedynie 2,63l na 1l piwa.

  odpowiedzialne wybory

  Bez alkoholu

  Planujemy osiągnąć 20% udział napojów bezalkoholowych w naszym portfolio do 2030. Będziemy kontynuować i poszerzać działania w zakresie odpowiedzialnego marketingu naszych produktów oraz promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i przeciwdziałania sięganiu po niego przez kierowców, nieletnich i kobiety w ciąży.

  opakowania w obiegu zamkniętym

  100%

  Opakowania są niezbędne do zabezpieczenia najwyższej jakości piwa, które dostarczamy naszym konsumentom. Chcemy budować przyszłość, w której sprzedajemy nasze produkty w opakowaniach całkowicie spełniających zasady obiegu zamkniętego. Wszystkie nasze opakowania mogą podlegać recyklingowi. Obecnie w KP niemal połowa naszego piwa trafia do konsumentów w opakowaniach wielokrotnego użytku: butelkach szklanych oraz beczkach typu KEG. Z kolei 46% naszych produktów sprzedajemy w puszkach aluminiowych, które niemal w 50% pochodzą z materiału z recyklingu.