Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich

  Trzy browary, jedna pasja warzenia piwa

  Tyskie Browary Książęce, Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu i Browar Dojlidy w Białymstoku to miejsca, w których tradycja i doświadczenie łączą się z nowoczesnymi technologiami. Sprawdzone receptury, naturalne składniki, nieskazitelna czystość w naszych browarach, a przede wszystkim umiejętności doświadczonych piwowarów - wszystko po to,
  by móc warzyć tylko najlepsze piwo.

  • Tyskie Browary Książęce

   Tyskie Browary Książęce są ważną częścią historii Śląska od prawie 400 lat. To perła architektury regionu, a zarazem nowoczesny browar. To tutaj bije serce Tyskiego. Piwo warzy się tu nieprzerwanie od 1629 roku, co oznacza, że jest to jeden z najstarszych browarów w Polsce.

   Tyskie Browary Książęce powstały z inicjatywy rodu Promnitzów, a czas ich rozkwitu przypada na przełom XIX i XX wieku. Ówczesnym właścicielem browaru był wizjoner, książę Jan Henryk XI Hochberg. Browar od wieków miał znaczący wpływ na lokalną społeczność - wielu mieszkańców Tychów i okolic znalazło w nim zatrudnienie, a w 1893 roku powstała nawet linia kolejowa: Browar Tyski – dworzec kolejowy. W 1950 roku nieopodal browaru zostało otwarte Technikum Browarnicze. Dzisiaj browar rozpościera się po obu stronach ulicy Mikołowskiej w Tychach. Historyczna część browaru jest pod opieką konserwatora zabytków, a tuż obok znajduje się nowoczesny rozlew i centrum dystrybucji.

   Zwiedź Tyskie Browary Książęce

   Od grudnia 2004 roku każdy miłośnik piwa może tu przyjść i zobaczyć na własne oczy, jak je warzymy, a także spotkać się z piwowarami, którzy są prawdziwymi pasjonatami i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Zwiedzanie rozpoczyna się w części muzealnej, która mieści w sobie unikatowe butelki, narzędzia bednarskie, dokumenty, fotografie, kolekcje kufli, kapsli i beczek. Następnym punktem jest zwiedzanie browaru. To szczególny moment wycieczki, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zwiedzanie kończy się w pubie, gdzie można wypić kufel pysznego, świeżo uwarzonego, niepasteryzowanego piwa Tyskie Gronie 14-dniowe. Więcej informacji na stronie: www.browarytyskie.pl.

  Flagowe piwa browaru

  Rok 1629

  Pojawia się pierwsza wzmianka o browarze w Tychach będącym własnością rodu Promnoców o treści: „Ten folwark posiada znaczne prawo piwowarskie, można tu co tydzień piwo warzuć, przynosi przeto znaczną korzyść. Przytem słodownia, browar wraz z miedzianym kotłem i wszelkiemi naczyniami warzelnemi; może być bardzo dobrze wykorzystany także dla bydła i innych potrzeb”.

  Rok 1640

  Nominacja pierwszego tyskiego piwowara Stanisława Staśki ze Zbytneli. Akt zobowiązywał piwowara do skrupulatnego nadzoru nad wszystkimi etapami warzenia piwa oraz określał jego wynagrodzenie w gotówce i w naturze.

  Rok 1861

  Początek wielkiej rozbudowy browaru w Tychach. Za twórcę jego potęgi uważa się Jana Henryka XI Hochberga, księcia pszczyńskiego – wizjonera i przedsiębiorcę. Jego ogromny majątek obejmował 100 milionów marek w złocie, dobra o łącznej powierzchni blisko 60 tysięcy hektarów oraz liczne zakłady przemysłowe. Od jego tytułu browar nazwano „książęcym”. Nowy kompleks obejmuje między innymi warzelnię, chłodnię, słodownię ze strychem na jęczmień, dwie pęczarnie ze strychem na słód, młyn do słodu, suszarnię i lodownię. Nowy kompleks wyposażony zostaje także w maszynę parową o mocy 16KM.

  Rok 1866

  Jan Henryk XI Hochberg zatrudnił w browarze tyskim Juliusa Müllera, mistrza piwowarskiego, a następnie pierwszego dyrektora browaru. Wdrożył on nowatorską wówczas metodę warzenia piwa przy użyciu drożdży dolnej fermentacji. Dzięki nowej technologii produkcja piwa zaczęła gwałtownie wzrastać, powodując dalszą rozbudowę i modernizację browaru.

  Rok 1890

  Browar tyski otrzymał oświetlenie elektryczne, zaledwie 11 lat po wynalezieniu żarówki przez Thomasa Edisona.

  Rok 1893

  Rozpoczęła się budowa linii kolejowej browar – tyski dworzec kolejowy.

  Rok 1897

  Produkcja piwa sięga do 100 tys. hl (10 milionów litrów), co stawia zakład w rzędzie największych browarów w Europie. W tym roku również następuje otwarcie nowego, konkurencyjnego browaru zwanego Obywatelskim.

  Rok 1902

  Książę ufundował przy browarze kaplicę ewangelicką, w której obecnie mieści się Muzeum Tyskich Browarów Książęcych.

  Rok 1916

  Rozpoczęto budowę czwartej warzelni, którą zakończono dopiero po zawirowaniach wojennych w 1922 roku. Działająca do dziś, należy do najładniejszych miejsc w Tyskich Browarach Książęcych. Kafle, którymi wyłożono jej ściany pochodzą z wielkoksiążęcej manufaktury w Karslruhe, a nowoczesne wyposażenie dostarczyły firmy Weigelwerk
  z Nysy i katowicka filia firmy Siemens.

  Rok 1918

  Książę Jan Henryk XV wykupił 90% akcji Browaru Obywatelskiego, włączając pod zarząd książęco-pszczyński dotychczasową konkurencję.

  Rok 1922

  Zgodnie z wynikiem plebiscytu nastąpiło przejęcie przez polskie władze gmachów urzędowych z rąk niemieckiej administracji. W sierpniu tego roku Tychy wizytował marszałek Józef Piłsudski, przyjęty śniadaniem przez tyskiego proboszcza Józefa Kapicę.

  Rok 1926

  Piwo z Tyskich Browarów Książęcych zdobyło złoty medal na wystawie w Warszawie, gdzie browar miał własny pawilon. W tym czasie do wyszynku coraz częściej stosowano podstawki piwne.

  Rok 1929

  31 sierpnia obchodzono hucznie jubileusz 300-lecia powstania browaru. Główny festyn dla pracowników i mieszkańców odbył się w parku browarnianym, w którym funkcjonowały darmowe wyszynki piwa, a każdy gość otrzymał pamiątkowy kufel.

  W tym czasie 10% polskiej produkcji piwa pochodzi z Tyskich Browarów Książęcych.

  Rok 1934

  Browar przechodzi pod zarząd komisaryczny Skarbu Państwa ze względu na zadłużenia podatkowe, a następnie podczas II wojny światowej - pod zarządzanie komisaryczne powiernictwa III Rzeszy Niemieckiej. W czasie II wojny światowej Tyskie Browary Książęce produkowały piwa dla wojska niemieckiego tzw. Wehrmachtsbier.

  Rok 1939

  1 lutego powstaje spółka akcyjna Książęce Browary obejmująca trzy browary: Książęcy, Obywatelski oraz browar w Siemianowicach. Założycielami są Jan Henryk XV Fürst von Pless Reichsgraf von Hochberg Freiherr zu Fürstenstein, Aleksander hrabia Hochberg z Pszczyny oraz dyrektor banku Stanisław Wojtyła. Dyrektorem spółki został major Mieczysław Paluch, organizator powstania wielkopolskiego i zasłużony dowódca II powstania śląskiego. Kapitał zakładowy wynosi 10 milionów złotych.

  Rok 1945

  Browary zostają przejęte przez pracowników. Po zabezpieczeniu mienia, uporządkowaniu terenu i dokonaniu niezbędnych prac remontowych, 6 marca następuje oficjalne otwarcie. W pierwszym roku produkcja wynosi tylko 78 tys. hl, co wynika głównie z braku surowców.

  Rok 1946

  Nastąpiło upaństwowienie browaru, a z etykiet i oznaczeń firmowych zniknęła książęca korona.

  Rok 1951

  W roku 1951 produkcja piwa sięga już 480,3 tys. hl. W latach 1950-1955 nastąpił szereg inwestycji modernizacyjnych w browarze. Wymieniono kadzie dębowe na aluminiowe i betonowe w piwnicy fermentacyjnej oraz przeprowadzono kapitalny remont urządzeń chłodniczych.

  Rok 1973

  Pierwszy raz produkcja browaru sięga 1 miliona hektolitrów.

  Rok 1975

  Podjęta zostaje na szczeblu centralnym decyzja o połączeniu zakładów w Tychach
  z Górnośląskimi Zakładami Piwowarskimi z siedzibą w Zabrzu. Udział produkcji browarów tyskich w nowe firmie jest znaczący, bowiem wartość sprzedawanych wyrobów sięga 64%. Pięcioletni okres zależności powoduje zmniejszenie produkcji zakładów w Tychach, a co za tym idzie odejście wielu fachowców.

  Rok 1981

  1 stycznia browary w Tychach usamodzielniają się i natychmiast podejmują proces modernizacji.

  Rok 1982

  Na etykiety piwa Tyskiego wróciła książęca korona.

  Rok 1991

  Browary Tyskie stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która w 1992 roku przyjęła nową nazwę – Browary Tyskie Górny Śląsk SA.

  Rok 1993

  Na terenie browaru podjęto szereg inwestycji, które miały zaowocować poprawą jakości piwa i zwiększeniem możliwości produkcyjnych. W tym czasie zmodernizowano słodownię, zainstalowano nową czeską warzelnię o zdolności produkcyjnej sześciu warek na dobę, kadzie osadowo-wirowe poprawiające proces fermentacji, oddano do użytku oddział stabilizacji piwa, zakupiono linię rozlewniczą o zdolności produkcyjnej 24 tys. butelek na godzinę oraz uruchomiono urządzenie do napełniania kegów.

  Rok 1999

  Z połączenia Tyskich Browarów Książęcych i Lech Browary Wielkopolski powstała Kompania Piwowarska SA.

  Rok 2004

  Pod koniec listopada zostaje otworzone Muzeum Tyskich Browarów Książęcych – wtedy jeszcze pod nazwą Tyskie Muzeum Piwowarstwa, a w późniejszym czasie – Tyskie Browarium. Pierwsi zwiedzający przekraczają próg obiektu 1 grudnia. Muzeum to jako pierwszy obiekt turystyczny wprowadza zwiedzanie w gwarze śląskiej.
  O historii browaru można posłuchać także w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, rosyjskim i czeskim.

  • Lech Browary Wielkopolski

   Początki historii browaru sięgają 1895 roku. Wtedy został założony browar braci Huggerów na narożniku ul. Półwiejskiej w Poznaniu, który prawie 100 lat później został przeniesiony z ulicy Półwiejskiej na Szwajcarską - i tu warzymy piwo do dziś.

   Nowy browar na Szwajcarskiej został ostatecznie uruchomiony 16 maja 1980 roku, nazajutrz po uroczystym „zatarciu pierwszej warki”, a pierwsze partie piwa rozlano 23 czerwca 1980 r. Browar dostarczał na ówczesny rynek piwa lekkie, ciemne oraz napój słodowy Czarna Perła. Ponadto warzył piwo Poznań Beer, przeznaczone na zagraniczne rynki (głównie szwedzki). Browar w tych czasach był awangardą technologii browarnictwa w Polsce i zaczął pełnić rolę ośrodka doskonalenia zawodowego dla pracowników innych zakładów. W pierwszej dekadzie istnienia Browar Poznań uzyskał za swe piwa szereg wyróżnień w Ogólnopolskich Konkursach Piw. Dziś można go zaliczyć do największych i najnowocześniejszych browarów w Europie.

  Flagowe piwa browaru

  Rok 1872

  Po 7 latach budowy powstaje browar w Kobylepolu (wschodnia część Poznania), browar należy do hrabiego Józefa Mycielskiego i jest jednym z najnowocześniejszych browarów w kraju. Jego symbolem, a później znakiem fabrycznym, jest herb z dwoma białymi cwałującymi końmi.

  Rok 1895

  Browar Braci Hugger przekształca się w spółkę akcyjną, ale jego historia zaczyna się w lutym 1876 roku, kiedy właściciele Julius i Alfons Huggerrowie ubezpieczyli lodownię na parceli przy obecnej ul. Kościuszki i ul. Półwiejskiej. Wkrótce lodowania zostaje zamieniona na leżakownię i fermentownię, a kilka lat później dobudowano warzelnię, słodownię i suszarnię. Budynki utrzymane były w typowym dla ówczesnego budownictwa przemysłowego stylu arkadowym: elewacje z czerwonej cegły licującej, półkoliste okna i proste detale.

  Browar w bardzo dobrej kondycji dotrwał do I wojny światowej, a jego oferta słynęła
  z pilzeńskiego Kryształu, ciemnego monachijskiego Specjału oraz Portera.

  Rok 1926

  Poznański przedsiębiorca Dr Roman May wykupuje akcje browaru z zamiarem produkcji słodu i eksportu do Stanów Zjednoczonych, ale pomysł ten doprowadza firmę do kryzysu, która dodatkowo boryka się z wysokimi cenami chmielu i wysokimi podatkami.

  Rok 1937

  Browar trafia w dzierżawę spółki Browar Związkowy Związku Restauratorów, która ma aż 82 udziałowców. Inwestycje zostały przerwane przez wybuch II wojny światowej.

  Rok 1939-1944

  Warzenie piwa odbywa się pod zarządem niemieckich władz okupacyjnych, które urządzają pod koniec 1944 roku schrony w podziemiach browaru.

  Rok 1945-1946

  W lutym podczas walk o wyzwolenie Poznania, browar zostaje poważnie zniszczony, mimo tego, już kilka miesięcy później ruszyła produkcja osiągając do końca roku 1945 wynik 10 tys. hl piwa. Nadal pozostawał własnością spółki restauratorów, ale już
  w 1946 został upaństwowiony i przeszedł pod zarządzanie Centralnego Zarządu Polskiego Przemysłu Fermentacyjnego, oddział w Bydgoszczy.

  Rok 1951

  W wyniku zmian organizacyjnych i własnościowych powstają Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, firma całkiem spora jak na czasy PRL-u. Należą do niej: stary browar przy ulicy Półwiejskiej, browar Kobylepole, a także browar Lackowskiego przy ul. Kościelnej oraz browary w Ostrowie, Krotoszynie, Bojanowie, Grodzisku Wielkopolskim, Czarnkowie, Trzciance, Miłosławiu, Śmiglu, Nowym Tomyślu, Wolsztynie, Wrześni, Gnieźnie i Koninie, a ponadto słodownie w Poznaniu
  i Stawiszynie.

  Rok 1975

  Dzięki wytrwałości i staraniom Tadeusza Kaczorowskiego, ówczesnego dyrektora poznańskich browarów, rusza budowa browaru na Franowie, o zdolności produkcyjnej 1 mln hl piwa rocznie i słodowni o zdolności rocznej 50 tys. ton słodu. Nowy browaru powstaje pod czujnym okiem głównego projektanta Stefana Kwiatkowskiego z Biura Projektów Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie, które opracowało pełną dokumentację techniczno-ekonomiczną. Zabudowania browarniane wznoszone są na działce o powierzchni 17 ha. Istotną okolicznością, jaka przemawia za takim usytuowaniem browaru, jest bezpośrednie sąsiedztwo węzła kolejowego Poznań-Franowo (do zakładu doprowadzona zostaje bocznica kolejowa). Browar staje się perełką technologiczną i architektoniczną czasów PRL-u. W trakcie budowy stosowane są różnorodne nowe, nie wykorzystywane dotychczas rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.

  Rok 1980

  Nowy browar na poznańskim Franowie zostaje uruchomiony 16 maja, nazajutrz po uroczystym „ zatarciu pierwszej warki”. Za rozruch technologiczny odpowiedzialny był główny technolog Zdzisław Zając i główny piwowar Andrzej Piotrowski. Browar Huggera zostaje zamknięty w czerwcu, dysponując zdolnościami produkcyjnymi na poziomie 130 tys. hl piwa rocznie, ale bez możliwości dalszego rozwoju.

  Pierwsze partie piwa w nowym browarze rozlane są 23 czerwca i następnego dnia można je „nabywać w handlu". Browar dostarcza na PRL-owski rynek piwa lekkie, ciemne oraz napój słodowy Czarna Perła. Ponadto warzy piwo Poznań Beer, przeznaczone na zagraniczne rynki (głównie szwedzki). Browar staje się awangardą technologii browarnictwa w Polsce i zaczyna pełnić rolę ośrodka doskonalenia zawodowego dla pracowników innych zakładów. W pierwszych dziesięciu latach istnienia poznański browar uzyskuje za swe piwa szereg wyróżnień w Ogólnopolskich Konkursach Piw: dla piwa ciemnego specjalnego (9%), dla Czarnej Perły, dla protoplasty dzisiejszych piw Lecha Premium oraz Lecha Pils - piwa Lech (III miejsce
  i brązowy medal w roku 1986).

  Rok 1982

  W październiku uwarzono 9660 hl nowego piwa Lech, które na stałe zwiąże się z historią browaru. Było to piwo typu pilzneńskiego, produkowane metodą klasyczną,
  o wyraźnie chmielowym aromacie, szlachetnej goryczce, z bogatą i trwałą pianą. Autorami nazwy byli piwowarzy kierujący w tym czasie browarem.

  Rok 1984

  Uruchomiona zostaje największa w Polsce słodownia oparta na technologii francuskiej. Zdolności produkcyjne słodowni wynoszą 50 tysięcy ton słodu rocznie.

  Rok 1992

  Rozpoczyna się proces komercjalizacji. Powstaje jednoosobowa spółka Skarbu Państwa pod nazwą Lech Browary Wielkopolski SA. Nowa nazwa browaru jest odzwierciedleniem strategii marketingowej, opartej na konsekwentnym budowaniu łatwo rozpoznawalnego wizerunku firmy i jej sztandarowej marki Lech Premium. Lech Browary Wielkopolski SA prowadzi bezprecedensową kampanię reklamową, wiążącą markę Lech z kolorem zielonym, symbolizującym czystość, radość i młodość.

  Rok 1995

  Rozpoczyna się proces inwestycji technologicznych. Na polskim rynku pojawia się piwo 10,5, któremu towarzyszy duża kampania reklamowa z hasłem przewodnim "Welcome to the club". Piwo od razu zyskuje dużą popularność.

  Rok 1999

  Z połączenia Tyskich Browarów Książęcych i Lech Browary Wielkopolski powstała Kompania Piwowarska SA.

  Rok 2001

  Browar otrzymuje certyfikat środowiskowy ISO 14001

  Rok 2003

  W maju, tuż przy browarze, zostaje otwarte pierwsze w Polsce piwne centrum wycieczkowe Świat Lecha. Wszyscy zainteresowani warzeniem piwa wchodzą na wycieczkę po browarze i z bliska obserwują jak powstają nasze piwa. Od tego czasu nieprzerwanie działa także pub firmowy, gdzie serwujemy ulubione piwo Wielkopolan: Lecha Pilsa!

  • Browar Dojlidy

   Browar Dojlidy w Białymstoku powstał w 1768 roku, jego dzieje były burzliwe, a właściciele zmieniali się często. Należał między innymi do rodziny Branickich, Rüdigerów i Lubomirskich. Jednak niezależnie od dziejowej zawieruchy piwo z białostockiego browaru zawsze cieszyło się wielkim poważaniem wśród miłośników złotego trunku.

   To dzięki pracy i pasji białostockich browarników narodził się znany i lubiany przez wszystkich Żubr. Nie można przejść obok niego obojętnie. Dostojny i majestatyczny Król Puszczy zawsze budzi respekt pośród innych gatunków. Gdy do jego królestwa wkrada się chaos, on przypomina, jak ważna jest siła spokoju.

  Flagowe piwa browaru

  Rok 1768

  Nazwa Dojlidy pochodzi od nazwy plemienia Bałtów zamieszkującego przed wiekami północno-wschodnie rejony Polski. Historia browaru sięga XVIII wieku. Jak wynika z akt archiwów i inwentarza spisanego po śmierci Jana Klemensa Branickiego, w 1768 roku w folwarku Dojlidy, należącym właśnie do rodziny Branickich, zostaje wzniesiony duży zakład piwowarski. Tę datę przyjmuje się za datę powstania browaru dojlidzkiego.

  Rok 1891

  Pod koniec XIX wieku folwark zmienia właściciela na hrabiowski ród Rüdigerów. Z jego inicjatywy, na miejscu dawnego dworu, zostaje zbudowany pałacyk w stylu klasycznym. Nieopodal pałacu w 1891 roku powstaje browar parowy, który przynosi pokaźne zyski.

  Rok 1915

  Podczas I wojny światowej majątek dojlidzki, wraz z browarem, co prawda nie ulega większym zniszczeniom, jednak w 1915 roku Rosjanie wywożą z browaru wszystkie urządzenia.

  Rok 1921

  Majątek dojlidzki przechodzi w ręce księcia Jerzego Rafała Lubomirskiego i staje się największym zakładem na wschodzie Polski. W okresie międzywojennym browar osiągnął produkcję ok. 75 000 hl piwa i zatrudniał około 150 pracowników. Piwo dojlidzkie jest sprzedawane w 40 składach na wschodnich kresach Rzeczpospolitej, nawet w Warszawie. Pod koniec lat dwudziestych browar jest liczącym się na mapie gospodarczej Polski przedsiębiorstwem - zajmuje siódme miejsce pod względem liczby warzonych piw i jest największym tego typu zakładem na wschodzie kraju. W rękach Lubomirskich browar był do roku 1939.

  Rok 1944

  W czasie II wojny światowej w browarze dojlidzkim piwo warzą Niemcy, którzy częściowo niszczą browar w roku 1944.

  Rok 1948

  12 lutego browar dojlidzki zostaje przejęty przez państwo.

  Rok 1954

  Browar zostaje uruchomiony po wojnie i wchodzi w skład Białostockich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych w Białymstoku.

  Rok 1969

  Browar wchodzi w skład Zakładów Piwowarskich sp. z o.o obejmujących również browary w Suwałkach i Łomży.

  Rok 1981

  Przez lata Białystok szybko się rozwijał. Po strajkach z początku 1981 roku, w sklepach szybko znikały produkty spożywcze, w tym piwo. Solidarność domagała się władzy. W nocy z 12 na 13 grudnia rozpoczęły się aresztowania, a władza ogłosiła stan wojenny.

  Rok 1989

  W browarze rozpoczyna się produkcja Pepsi Coli i od tego dnia zajmował on czołowe miejsce na wiedeńskiej liście rankingowej określającej jakość tego napoju.

  Rok 1993

  30 kwietnia Zakłady Piwowarskie Sp. z o.o. zdobywają Złoty Medal za piwo ciemne mocne Porter Dojlidy i Złoty Medal za piwo jasne mocne Magnat Dojlidy na VI Festiwalu Piw Polskich w Łodzi. Rok później - tytuł Piwo Roku 1993 dla piw Dojlidy Złote i Dojlidy Magnat w Klubie Piwnym w Piwnicy pod Jaszczurami w Krakowie.

  Rok 1996

  W grudniu 1996 roku większościowym udziałowcem Zakładów Piwowarskich Sp. z o.o. w Białymstoku został niemiecki koncern piwowarski Binding Brauerei z Frankfurtu.

  Rok 1997

  3 marca zostaje zmieniona nazwa Zakładów Piwowarskich Sp. z o.o. na Browar Dojlidy Sp. z o.o. W latach 1997 - 1999 przeprowadzono modernizację Browaru Dojlidy Sp z o.o., uruchomiono nową warzelnię, stację filtracji piwa, linie rozlewnicze - puszkową, butelkową i kegową, laboratoria, magazyn wyrobów gotowych.

  Rok 2003

  4 lutego 2003 r. Kompania Piwowarska nabywa większościowy pakiet udziałów Browaru Dojlidy Sp. z o.o.