Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich

  Lepsza Przyszłość 2030

  Dokładamy starań, aby prowadząc naszą działalność minimalizować jej wpływ na środowisko naturalne. Robimy to z myślą o nas i o następnych pokoleniach.

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Naszym drogowskazem są cele strategii

  Nasza strategia
  Lepsza Przyszłość 2030

  Zrealizujemy naszą strategię Lepsza Przyszłość 2030,
  gdy wszyscy się w nią zaangażujemy i każdy z nas odegra w niej swoją rolę

  Rok 2021 w liczbach

  0 mln hl
  piwa sprzedanego w Polsce
  0 %
  udziału energii ze źródeł odnawialnych w całości energii elektrycznej zużytej przez nasze browary
  1 miejsce na polskim rynku piwa
  z
  0 %
  udziałem w wolumenie sprzedaży
  0 %
  opakowań wprowadzonych przez nas na rynek zdatnych do recyklingu
  1 miejsce na polskim rynku piwa bezalkoholowego z
  0 %
  udziałem w wolumenie sprzedaży
  Tylko
  0 litra
  wody użytej do uwarzenia 1 litra piwa            
   
  0
  dostawców i partnerów biznesowych
  Ponad
  0 mln
  odbiorców naszej kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”

  Raport zrównoważonego rozwoju 2021

  Nasz status, jednego z liderów zrównoważonego rozwoju na polskim rynku, zobowiązuje nas do wyznaczania coraz wyższych standardów. Uważamy, że taka postawa jest nie tylko etyczna, ale też racjonalna.

  Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 Kompanii Piwowarskiej zawiera streszczenie tego, co zrobiliśmy na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2021 r. Działania te objęły wszystkie obszary strategiczne Asahi Europe & International: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit.

  Niektóre miały charakter strategiczny, inne były zmianami w funkcjonowaniu firmy składającymi się na osiąganie większych celów. Część była kontynuacją już rozpoczętych przedsięwzięć, nierzadko wieloletnich, inne stanowiły nowość.

  Zrównoważony rozwój jest dla nas integralnym elementem strategii biznesowej. w średniej i dłuższej perspektywie wysiłki w sferze środowiskowej, społecznej i zarządczej są w naszym przypadku niezbędne i w pełni zgodne z wartościami firmy.
  Igor Tikhonov

  Igor Tikhonov

  Prezes Zarządu Kompanii Piwowarskiej

  Nasze zobowiązania 2030

  Dwa obszary strategii LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ 2030 odgrywają szczególną rolę w budowaniu wartości naszej firmy w sposób zrównoważony.

  Choć jesteśmy pod tym względem jednym z europejskich liderów, cały czas minimalizujemy zużycie wody do produkcji piwa. Zamierzamy używać wyłącznie opakowań realizujących założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, a także kupować do produkcji wyłącznie składniki zrównoważone środowiskowo. w obszarze Ludzie poszerzamy różnorodność naszych zespołów, w szczególności dążąc do równego udziału kobiet i mężczyzn wśród wyższej kadry kierowniczej. Wspieramy także podejmowanie odpowiedzialnych decyzji związanych z konsumpcją piwa, m.in. zwiększając udział produktów bezalkoholowych w naszym portfolio.

  Więcej o naszej strategii
  Portfolio Planeta Ludzie Profit

  Nasze osiągnięcia w 2021

  wprowadziliśmy na rynek 2 nowe piwa bezalkoholowe Czytaj więcej

  osiągnęliśmy 41,5% udziału w całości sprzedaży piwa bezalkoholowego w Polsce Czytaj więcej

  wprowadziliśmy na konsumenckich opakowaniach piw bezalkoholowych oznakowanie wyraźnie wskazujące, że produkt jest przeznaczony dla osób pełnoletnich Czytaj więcej

  dotarliśmy do ponad 3,6 mln osób z przekazem kampanii „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i do ponad 12 mln osób z komunikatami kampanii, poświęconej skutkom picia alkoholu w ciąży Czytaj więcej

  66 % naszych pracowników było zaangażowanych w działania wolontaryjne Czytaj więcej

  powołaliśmy rolę Lidera Zrównoważonego Rozwoju, którą przypisaliśmy dyrektorowi ds. planowania strategicznego Czytaj więcej

  zaangażowaliśmy kolejnych 115 pracowników w program poprawy bezpieczeństwa Bądź bardziej Spostrzegawczy Czytaj więcej

  podpisaliśmy The LEAD Network Pledge – zobowiązanie do wspierania różnorodności, zwłaszcza karier kobiet Czytaj więcej

  przeszkoliliśmy ponad 1100 pracowników w ramach programu „Moja Akademia Umiejętności” Czytaj więcej

  realizowaliśmy działania na rzecz poprawy ergonomii pracy, w tym zdalnej Czytaj więcej

  prowadziliśmy działania na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego, w których wzięło udział odpowiednio 1400 i  1320 pracowników Czytaj więcej

  wdrożyliśmy Politykę sygnalizowania nieprawidłowości AE&I oraz Zasady prowadzenia dochodzeń wewnętrznych Czytaj więcej

  55% zmniejszyliśmy bezpośrednie i pośrednie energetyczne emisje CO2 z naszych browarów Czytaj więcej

  osiągnęliśmy 100% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całości energii elektrycznej zużywanej przez nasze browary Czytaj więcej

  do wyprodukowania litra piwa zużywaliśmy zaledwie 2,65 l wody Czytaj więcej

  43% naszych produktów sprzedaliśmy w opakowaniach wielokrotnego użytku Czytaj więcej

  przeprowadziliśmy testy wdrożeniowe folii do pakowania piw pochodzącej w 100% z recyklingu Czytaj więcej

  uczestniczyliśmy w przygotowaniu propozycji systemu depozytowego na opakowania jednokrotnego użytku Czytaj więcej

  wspólnie z INTERSEROH zainaugurowaliśmy kampanię edukacyjną #Efekt1butelki, promującą zwrot butelek Czytaj więcej

  rozpoczęliśmy wymianę naszych materiałów reklamowych wykorzystywanych w punktach sprzedaży na bardziej przyjazne środowisku Czytaj więcej

  przekazaliśmy Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu środki na wykup 2,5-hektarowej działki w gminie Mońki Czytaj więcej