Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
  Formularz kontaktowy dotyczący danych osobowych

  Prosimy o wypełnienie tego formularza, jeżeli zamierza Pan/Pani wykonać jedno ze swoich uprawnień na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).


  Prosimy o podanie następujących danych:

  Imię
  Nazwisko
  Adres e-mail
  Numer telefonu
  Treść żądania

  Administratorem danych osobowych osób wysyłających zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na e-mail rodo@asahibeer.pl lub korzystając z formularza Dane osobowe, a także pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61- 285 Poznań.

  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzane będą w celu:

  1. a) udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A. zgodnego z powyższym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz osobom i podmiotom współpracującym z KP S.A. w ramach zawartych umów o współpracę z KP S.A., jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów, o których mowa w ust. 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

  1. a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. b) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  3. c) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email lub numeru telefonu, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

  Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej/ numeru telefonu oraz inne dane zawarte w treści wiadomości

  Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.