Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
  Zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt w Polsce trzymają się z Żubrem Zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt w Polsce trzymają się z Żubrem
  Informacja Prasowa

  Zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt w Polsce trzymają się z Żubrem

  1 sierpnia br. Wystartowała IV edycja kampanii CSR „Żubr ratuje życie zagrożonych gatunków”. Miejsce króla puszczy na butelkach i puszkach piwa Żubr Kompanii Piwowarskiej zajmą: ryś, niedźwiedź, łoś i sóweczka. Celem kampanii jest pomoc zagrożonym gatunkom oraz zachęcanie konsumentów do odpowiedzialnego zachowania wobec przyrody.

  Głównym nośnikiem kampanii jest spot wideo nawiązujący do kryzysu klimatycznego, w którym Żubr zaznacza, że problemy przyrody dotyczą każdego. Przedstawiono w nim puszczę zagrożoną pojawieniem się trąby powietrznej. Szczęście mają te zwierzęta, które spotkają na swojej drodze żubra - niezawodnego opiekuna. Mimo humorystycznego hasła: “Kto nie trzyma się Żubra, ten trąba” - przekaz kampanii ma wymiar edukacyjny. Kampania obejmuje opakowania piwa Żubr z wizerunkami zagrożonych gatunków, POSM oraz współpracę z wybranymi lokalnymi sieciami handlowymi. Działania reklamowe będą prowadzone w telewizji i mediach społecznościowych, także z udziałem influencerów - przyjaciół Żubra.

  “Kolejną odsłoną kampanii edukacyjnej chcemy ponownie wzbudzić zainteresowanie konsumentów zagrożonymi gatunkami, umożliwiając głębszą relację z Żubrem, opartą na realnej wartości, nie tylko na poziomie produktowym” – mówi Urszula Czerniawska-Kapeluch, senior brand manager Żubr.

  Ponad dwa lata temu powstał Fundusz Żubra. Jego celem jest edukacja społeczeństwa oraz ratowanie i ochrona dzikich zwierząt w najcenniejszych przyrodniczo rejonach w Polsce. 

  Od 2019 r. marka Żubr wspiera działania organizacji ekologicznych, jednostek państwowych oraz naukowych. Ufundowała specjalistyczny sprzęt dla Białowieskiego Parku Narodowego, wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk przeprowadziła akcję ocieplającą wizerunek nietoperzy, wsparła akcję ratowania Dębu Dunin – Europejskiego Drzewa Roku 2022, współpracowała również ze Stowarzyszeniem Leśne Przytulisko Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. W 2021 r. Fundusz Żubra wraz z Biebrzańskim Parkiem Narodowym przeprowadził akcję wykupu od prywatnych właścicieli działek znajdujących się na terenie parku, co pozwoliło oddać dzikiej przyrodzie należne jej tereny i chronić siedliska zagrożonych gatunków ptaków żyjących w Dolinie Biebrzy. Była to pierwsza tego typu inicjatywa na styku biznesu i ochrony przyrody w Polsce, będąca odpowiedzią, m.in. na postulaty Unii Europejskiej i ONZ, które nawołują do oddawania przyrodzie należnych jej terenów, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i środowiskowy.

  W ramach kampanii i działalności Funduszu Żubra do końca roku planowane są cztery akcje we współpracy z organizacjami ekologicznymi. Fundusz będzie kontynuował współpracę z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ale przy zupełnie nowym projekcie. 

  Działania reklamowe będą prowadzone w telewizji i mediach społecznościowych, także z udziałem influencerów - przyjaciół Żubra. Za koncepcję spotu telewizyjnego odpowiada agencja PZL, produkcją zajął się dom produkcyjny Papaya Films, postprodukcją - Platige Image, a udźwiękowieniem - Juice. Działania PR i digital przygotowała Huta 19 im. Joachima Fersengelda, media zaplanował i zakupił dom mediowy Zenith.
   

  Opublikowano: 01.08.2022