Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
  wstecz
  01.06.2022

  Kompania Piwowarska z Listkiem CSR POLITYKI

  Kompania Piwowarska otrzymała Srebrny Listek CSR w 11. edycji zestawienia dobrych praktyk tygodnika POLITYKA. Lidera rynku piwa doceniono za wprowadzone rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz za prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej tych działań. Listki CSR POLITYKI wręczono podczas uroczystej gali 31 maja br.

  Kompania Piwowarska otrzymała w tym roku Srebrny Listek CSR za działalność operacyjną, w której firma uwzględnia wszystkie kluczowe rozwiązania normy ISO 26000, bazuje na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych i stosuje międzynarodowe standardy. Istotnym elementem zarządzania jest także system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. 

  Od pierwszej edycji zestawienia Kompania Piwowarska otrzymała: pięć Srebrnych Listków CSR, pięć Złotych Listków CSR i Super Złoty Listek CSR. 
  Aby wziąć udział w zestawieniu, firmy musiały wypełnić ankietę online opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26 000. W tej edycji plebiscytu oceniano działania firm w obszarach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). Ze względu na sytuację na rynku oraz zaangażowanie firm i organizacji na rzecz Ukrainy, tygodnik ocenił również te działania. Pytania dotyczące wsparcia dla Ukrainy i uchodźców były jednym z dwóch obszarów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s). Drugim były kwestie odpowiedzialnej konsumpcji: pkt 12 SDG oraz klimatu pkt 13 SDG.

  Do 11. edycji plebiscytu zgłosiło się 126 firm. Projekt powstał we współpracy z partnerami merytorycznymi: firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.