Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
  Kompania Piwowarska z jedynym wyróżnieniem ECU Sustainability Award za akcję Funduszu Żubra powołanego przez markę Żubr Kompania Piwowarska z jedynym wyróżnieniem ECU Sustainability Award za akcję Funduszu Żubra powołanego przez markę Żubr
  Informacja Prasowa

  Kompania Piwowarska z jedynym wyróżnieniem ECU Sustainability Award za akcję Funduszu Żubra powołanego przez markę Żubr

  27 października podczas European Circular Retail Congress 2021 odbyła się gala wręczenia nagród ECU Sustainability Award przyznawanych firmom za wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju do swoich działań i codziennych praktyk. W tym roku przyznano jedno wyróżnienie – za akcję wykupu od prywatnych właścicieli działek leżących na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Otrzymał je Fundusz Żubra powołany przez markę Żubr, należącą do Kompanii Piwowarskiej.

  – Cieszymy się z wyróżnienia i dziękujemy jury ECU Sustainability Award za docenienie naszej akcji. Współpraca Funduszu Żubra z Biebrzańskim Parkiem Narodowym to pierwsza tego typu inicjatywa na styku biznesu i ochrony przyrody w Polsce. Jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania Polaków, którym zależy na ratowaniu i chronieniu dzikiej polskiej przyrody. Żubr zawsze będzie stal na jej straży – powiedziała Urszula Czerniawska-Kapeluch, Senior Brand Manager marki Żubr.

  Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce i jedną z ostatnich niezniszczonych przez człowieka dolin rzecznych w Europie. W mokradłach Doliny Biebrzy skumulowane jest ok. 500 mln m³ wody. Bagna schładzają klimat, są wyspami różnorodności biologicznej, działają jak naturalne klimatyzatory i stanowią unikalne siedlisko ptaków, którymi zachwyca się cała Europa. Park ten jest największym w kraju parkiem narodowym i w 40% własnością prywatnych osób. Żaden inny park w Polsce nie ma takiej sytuacji własnościowej.  Z tego powodu pracownicy Parku nie wszędzie mogą prowadzić wystarczające działania na rzecz ochrony przyrody, jak przeciwdziałanie płoszeniu zwierząt i niszczeniu cennych gatunków roślin i grzybów, powiększanie obszarów ochrony ścisłej lub czynnej, zapobieganie przesuszaniu torfowisk, prowadzenie monitoringu i badań naukowych.  

  Żubr na ratunek dzikiej przyrodzie

  W sierpniu br. Fundusz Żubra przekazał Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu darowiznę na odkup od prywatnych właścicieli działek, które znajdują się na terenie Parku, dzięki czemu zostanie on powiększony o nowe ściśle chronione tereny.

  Przed przystąpieniem do akcji wyróżnionej podczas tegorocznego Kongresu European Circular Retail, Fundusz Żubra skonsultował z naukowcami problemy przyrodnicze w Polsce i przeprowadził badanie omnibusowe, by pozyskać wiedzę o poziomie świadomości ekologicznej Polaków od czasu pandemii i ich stosunku do zagrożonych gatunków i parków narodowych. Trzy czwarte Polaków opowiada się za zwiększeniem liczby parków narodowych w kraju, tyle samo twierdzi, że chronią one zagrożone gatunki, a ponad 60% pytanych uważa, że ich terytorium powinno być powiększone. Tymczasem parki narodowe stanowią jedynie 1% powierzchni Polski (średnia powierzchnia parków narodowych w Unii Europejskiej to ok. 3,4%). 

  Pierwszą działką, którą Park wykupił dzięki środkom Funduszu, jest niezwykle cenny przyrodniczo teren w Dolistowie Nowym w gminie Mońki. Na ponad 2,5 ha łąki i lasu znajdują się siedliska lęgowe i obszary żerowania wielu gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem. W odległości 300 m od działki założył gniazdo orlik grubodzioby. Na jej powierzchni swoje młode wychowują wodniczka, derkacz, krwawodziób, żuraw i kszyk, a do odlotu przygotowują się duże stada wędrownych ptaków, m.in. świstun, gęś białoczelna i żuraw. Objęcie ich właściwą ochroną i opieką jest dla tych ptaków szansą na przetrwanie. 

  Po wykupie pierwszej działki Fundusz Żubra kontynuuje rozmowy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym na temat wykupu kolejnych.

  Fundusz Żubra powstał w 2019 r. w celu ratowania i ochrony przyrody. Swoją misję wypełnia w najcenniejszych przyrodniczo rejonach Polski. Wszędzie tam, gdzie żyją zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt i roślin. Wszystkie prowadzone przez Fundusz akcje na rzecz ochrony przyrody łączy wspólny cel – zachować to, co w dzikiej przyrodzie najcenniejsze i budować świadomość społeczną, jak ważna jest ochrona tego bogactwa. 

  Więcej informacji o działaniach Funduszu Żubra na: www.funduszzubra.pl
   

  Opublikowano: 28.10.2021