Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
wstecz
16.04.2021

Kompania Piwowarska w 19. raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największym w Polsce przeglądem najlepszych praktyk CSR. Pomimo, że 19-ta edycja powstała w trudnym okresie pandemii, a firmy musiały zmierzyć się z licznymi problemami, to łączna liczba praktyk z 225 przedsiębiorstw wyniosła blisko 2 tysiące – co stanowi podwójny rekord w historii wydawnictwa. Spośród działań zgłoszonych przez Kompanię Piwowarską doceniono te na rzecz środowiska naturalnego i pracowników, edukacji konsumenckiej, ekonomii społecznej, a także nowe praktyki związane z niesieniem pomocy sektorowi zdrowotnemu podczas pandemii.

19-ta edycja przeglądu najlepszych praktyk CSR w firmach w 2020 r. powstała w wyjątkowym czasie, kiedy Polska mierzyła się z pandemią koronawirusa, a mimo to odnotowano ponad 40 proc. wzrost działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. W raporcie nie mogło zabraknąć miejsca na przykłady dobrych praktyk związanych z działaniami na rzecz społeczności i sektora zdrowotnego. Wśród 2 tysięcy nadesłanych przykładów działań firm z wielu obszarów CSR zwrócono uwagę na 5 praktyk Kompanii Piwowarskiej, w tym właśnie na tę związaną z działaniami filantropijnymi, których najważniejszym beneficjentem była służba zdrowia w dobie COVID-19. 

Kompania Piwowarska zawsze była silnie zaangażowana w działania na rzecz społeczności, w których funkcjonuje, zarówno lokalnych, jak i na poziomie ogólnopolskim. W 2020 r. dwukrotnie wsparła finansowo szpitale w Poznaniu, Białymstoku i na Śląsku, gdzie znajdują się jej browary – dzięki temu placówki mogły zakupić to, czego w danym momencie najbardziej potrzebowały. Firma przekazała także środki na Fundusz interwencyjny COVID WOŚP.

W nowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło również wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Kompania Piwowarska od wielu lat zamawia niektóre ze swoich materiałów promocyjnych w tego rodzaju przedsiębiorstwach. W 2020 r. do grona jej dostawców dołączyła TAKA MYDLARNIA – agencja aktywizująca osoby z niepełnosprawnością, w której Kompania Piwowarska zamówiła upominki świąteczne. W 2020 r. producent piwa uruchomił też kompleksowy program wellbeingowy skierowany do pracowników pod nazwą „Jak się masz?”. Jego celem jest kompleksowa dbałość o zdrowie i kondycję psychofizyczną pracowników firmy. 

Kolejną dostrzeżoną praktyką jest kampania edukacyjna na rzecz ochrony środowiska „Nie wypadaj z obiegu", której celem była zmiana postrzegania oddawania butelek zwrotnych na zgodne z duchem czasu, i warte naśladowania. W ubiegłym roku lider branży piwnej w Polsce po raz kolejny przypomniał też o tym, żeby nigdy nie prowadzić pojazdów pod wpływem alkoholu poprzez kampanię, której bohaterami były postaci autorstwa Andrzeja Milewskiego, znanego szerzej pod pseudonimem Andrzej Rysuje. 

– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest integralnym elementem strategii Kompanii Piwowarskiej. Nasza firma od lat, na co dzień prowadzi liczne działania na rzecz środowiska naturalnego i lokalnych społeczności. Poza realizacją zaplanowanych projektów, reagujemy na bieżącą sytuację, tak, jak zrobiliśmy to w kryzysie pandemicznym COVID-19, udzielając wsparcia sektorowi zdrowia publicznego. Niezmiennie prowadzimy działania edukacyjne z obszaru ekologii, również wewnątrz naszej organizacji, oraz kampanie promujące odpowiedzialną konsumpcję alkoholu – mówi Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest najważniejszą cykliczną publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawaną od 2002 r. Zawiera najlepsze aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.