Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.
wstecz
21.05.2020

Kompania Piwowarska od ośmiu lat z Kartą Różnorodności

„Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej”, obchodzony 21 maja przypomina o tolerancji i poszanowaniu dla różnorodności kulturowej oraz ochronie praw człowieka. Dla Kompanii Piwowarskiej to bliska inicjatywa. Firma jako jedna z 14. pierwszych w Polsce, podpisała Kartę Różnorodności i od lat wypełnia zobowiązania mające na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu.

Karta Różnorodności, której sygnatariuszem jest Kompania Piwowarska, to pisemna deklaracja, podpisywana przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności.

Różnorodność jest fundamentalną wartością nie tylko społeczeństwa, ale także firm. Dlatego w Kompani Piwowarskiej pracownicy są zróżnicowani m.in. pod względem płci, wykształcenia, wieku, religii oraz narodowości – są wśród nich osoby pochodzące m.in. z Wielkiej Brytanii, Rosji, USA. Taka różnorodność jest dla nas wartością samą w sobie, ale również szansą na bardziej efektywną współpracę zespołów. Pozwala to na wzajemne poznawanie, uczenie się i wymianę wiedzy – zaznacza Agnieszka Żmuda-Kleśta, dyrektor ds. zarządzania talentem w Kompanii Piwowarskiej.

Najważniejsza jest etyka

Jednym z najważniejszych dokumentów regulujących kwestię różnorodności jest Kodeks Etyki, z którym zapoznaje się każdy nowy pracownik Kompanii Piwowarskiej. Kodeks Etyki dostarcza wskazówek do pracy zgodnej z zasadami uczciwości, sprawiedliwości, poszanowania praw innych, a także informuje, w jaki sposób należy reagować w przypadku wykrycia zachowań budzących wątpliwości. Poza nim istnieje szereg innych dokumentów, m.in.: polityka dyskryminacji i molestowania w miejscy pracy, przeciwdziałania przemocy czy mobbingowi, czy polityka zgłaszania naruszeń. Firma ma także narzędzia w postaci szkoleń, które promują taką postawę i zachowania. 

Firma za całokształt swoich działań na rzecz promocji różnorodności została nagrodzona, w marcu tego roku, tytułem „Super Etycznej Firmy 2019”, którą przyznaje dziennik „Puls Biznesu”. Tytułem tym wyróżniane są przedsiębiorstwa, które trzykrotnie z rzędu otrzymały tytuł Etycznej Firmy. 

Kompania dla kobiet

Dla Kompanii Piwowarskiej bardzo ważne jest wspieranie kobiet na stanowiskach managerskich. Odsetek pań pracujących w strukturach firmy na stanowiskach kierowniczych wynosi obecnie ponad 31%, co jest bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na branżę, która powszechnie uważana jest za typowo męską. Firma dba również o równe płace  - nie występują tu różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami. 

Firma organizuje również, we wszystkich trzech browarach „Drzwi Otwarte dla kobiet”, które mają inspirować do aplikowania na stanowiska wymagające wiedzy technicznej. 

Międzydziałowy Program Talentowy

Sygnatariusze Karty Różnorodności kładą szczególny nacisk na zarządzanie wiekiem w miejscu pracy. W Kompanii Piwowarskiej prawie 20% pracowników przekroczyło 50 rok życia. Firma stwarza warunki do wymiany doświadczeń między pokoleniami. Jednym z przykładów jest program „Wiele działów – jeden rozwój”. Umożliwia on młodym, utalentowanym osobom rozwój w strukturach firmy a jednocześnie przepływ wiedzy między pracownikami w różnym wieku i reprezentującymi różne działy. Uczestnicy programu otrzymują 18-miesięczny kontrakt, w trakcie którego zdobywają wiedzę w maksymalnie trzech różnych działach firmy (po 6 miesięcy w każdym z działów).

Mentoring

Ważnym elementem zarządzania różnorodnością jest tzw. mentoring odwrócony –  spotkania „jeden na jeden”, dzięki którym obie strony mogą się wzajemnie inspirować i przekazywać wiedzę. Jest to przestrzeń do wymiany myśli i poszerzania perspektyw, m.in. w temacie współpracy międzypokoleniowej, zarządzania różnorodnością w zespole, otwartości międzykulturowej, pogodzenia rodzicielstwa z karierą. Firma realizuje także program „Akademia Mistrza”, dający szansę zespołom w (np: z łańcucha dostaw, produkcji, rozlewu i techniki), do wymiany doświadczeń i wiedzy. 

 „Równie ciekawi”

Jednym z wewnętrznych narzędzi promocji różnorodności jest program wellbeingowy „Jak się masz”, którego inicjatywa pod nazwą „Równie ciekawi” koncentruje się wokół różnorodnych pasji, charakterów, doświadczeń i talentów pracowników. „To one odróżniają nas od innych, czyniąc wyjątkowymi. Każdy z nas jest nie tylko różny, ale i równy. A wszyscy razem jesteśmy równie ciekawi ” – głosi manifest tej inicjatywy. „Równie ciekawi” zachęca pracowników do lepszego poznania się, poprzez dzielenie się szeregiem materiałów: filmów, artykułów oraz szkoleń czy wydarzeń specjalnych. 

Strategia Kompanii Piwowarskiej zakłada zrównoważony rozwój. Firma ma ambicje realizować swoje cele biznesowe przy jednoczesnym swoim wkładzie do realizacji 13-tu  z 17-tu celów „Agendy 2030” ONZ. Jednym z nich jest cel 8 „Agendy 2030” ONZ, który zakłada zapewnienie m.in. godnej pracy wszystkim kobietom i mężczyznom oraz ludziom młodym, starszym, osobom niepełnosprawnym czy migrantom.