Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Zrównoważony rozwój

Jako firma odpowiedzialna społecznie troszczymy się o ludzi i środowisko wokół nas. Angażujemy się w wolontariat, wspieramy rozwój naszych pracowników i partnerów biznesowych, zachęcamy do odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu, oszczędzamy wodę i energię realizując strategię zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj Raport zrównoważonego rozwoju 2019

Strategia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój (ang. Sustainable Development, SD) jest definiowany jako proces mający zaspokoić cele rozwojowe obecnego pokolenia, jednak w taki sposób, by umożliwić realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom.

Historia naszego zaangażowania w sprawy społeczne i ekologiczne jest tak długa jak działalność biznesowa Kompanii Piwowarskiej, choć oczywiście na przestrzeni lat jego zakres i forma zmieniały się. To efekt przemian zachodzących w świecie polityki, w społecznościach lokalnych i wreszcie postawach konsumentów. Niegdyś zależało im głównie na produktach i usługach dobrej jakości, natomiast dzisiaj oczekują od firm także ponoszenia odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo, w którym funkcjonują. Kompania Piwowarska od lat działa według idei zrównoważonego rozwoju, która określa sposób, w jaki prowadzimy swój biznes, zarządzamy procesami, gospodarujemy surowcami, kształtujemy łańcuch wartości oraz relacje z interesariuszami. U podstaw naszej strategii zrównoważonego rozwoju leży przekonanie, że jeśli KP będzie się rozwijać, skorzystamy na tym nie tylko my sami, ale także nasi partnerzy biznesowi, środowisko i lokalne społeczności. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju obejmuje kilka priorytetowych dla nas obszarów, w których wyznaczyliśmy sobie mierzalne cele. Postępy w ich realizacji publikujemy corocznie w raporcie CSR dostępnym tutaj

Nasza strategia realizowana w poprzednich latach pod nazwą „Postaw na piwo” w 2018 r. decyzją Zarządu Kompanii Piwowarskiej została zmodyfikowana tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na głosy naszych interesariuszy i cele zrównoważonego rozwoju ONZ - chcemy sprostać wyzwaniom, jakie przed naszą firmą stawia stale zmieniająca się rzeczywistość oraz dostosować ją do kierunków wyznaczonych w globalnej strategii Asahi Group Holdings. W 2019 roku w ramach Asahi Breweries Europe Group, w skład której wchodzi między innymi nasza firma, prowadzone są prace nad stworzeniem nowej strategii zrównoważonego rozwoju dla ABEG.

Na zmodfikowaną strategię naszej firmy składają się obecnie trzy filary obejmujące szeroko rozumiane kwestie produktowe i zdrowotne związane z piwem, kwestie relacji firmy z jej pracownikami oraz społecznościami, w których prowadzi swoją działalność oraz wpływ na środowisko naturalne.

Produkty i zdrowie - Rola piwaProdukty i zdrowie - Rola piwa

 • Odpowiedzialne spożycie.
 • Rozwój produktów bezalkoholowych

Ludzie i społeczeństwo Ludzie i społeczeństwo

 • Prawa człowieka
 • BHP
 • Różnorodność i włączanie
 • Zaangażowanie społeczne

Środowisko naturalneŚrodowisko naturalne

 • Zużycie wody
 • Emisja CO2
 • Recykling

O programie

Program wolontariatu pracowniczego „Kompania Wolontariuszy” powstał dzięki
wolontariuszom i dla wolontariuszy troszczących się o społeczności lokalne.
Od lat nasi pracownicy z energią i otwartością, a przede wszystkim z potrzeby serca,
angażują się w działalność społeczną na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych.
Dzielą się swoim czasem, umiejętnościami i wiedzą, a Kompania Piwowarska umożliwia
im takie działania także w trakcie pracy, wspierając je finansowo i organizacyjnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas: Kompania.Wolontariuszy@asahibeer.pl

Komu pomagamy

Nasze wsparcie w ramach działań Kompanii Wolontariuszy jest spójne ze strategią zrównoważonego rozwoju i jest kierowane do osób pełnoletnich.

Jesteśmy dumni, że od 2016 roku wspieramy Stowarzyszenie WIOSNA w ramach programu Szlachetna Paczka. Kompania Piwowarska współfinansuje przygotowanie paczek, a także pomaga w dostarczaniu ich do magazynów i potrzebujących rodzin. Każdego roku w akcję angażuje się ponad połowa pracowników naszej firmy. Szlachetna Paczka jest największym w historii naszej firmy projektem wolontariackim.

Raport zrównoważonego rozwoju

Dzisiaj myślimy o przyszłości.

Dzisiaj myślimy o przyszłości – to tytuł naszego kolejnego raportu zrównoważonego rozwoju, który zamieszczamy na tej stronie. 2019 r. był okresem istotnych zmian w naszej firmie, które będą miały ogromny wpływ zarówno na nas, jak i nasze otoczenie. Najważniejszą z nich było podjęcie decyzji o przejściu naszych browarów na energię elektryczną w całości pochodząca z wiatru. W raporcie znajdziecie również szereg informacji o naszym podejściu do używania wody, recyklingu, środowiska i poszanowania pracowników i społeczności, w których działamy. Zgodnie z tytułem publikacji sporo miejsca poświęciliśmy przyszłości, o której mówią wybitni polscy eksperci zajmujący się zrównoważonym rozwojem. Zapytaliśmy ich o wyzwania jakie widzą przed polskim sektorem piwowarskim i działania, jakie w związku z tym powinniśmy prowadzić. Raport jest zatem nie tylko podsumowaniem naszych aktywności lecz również próbą sprawdzenia jak Kompania Piwowarska już teraz odpowiada na wyzywania przyszłości. A jak nam to wychodzi? Oceńcie sami - zapraszamy do lektury.

Przeczytaj Raport zrównoważonego rozwoju 2019

Nasza strategia odpowiada na cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Kompania Piwowarska poprzez swoje działania wnosi wkład w realizację trzynastu celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

O czym przeczytasz w naszych corocznych raportach zrównoważonego rozwoju?

 • O tym jak dbamy o zdrowie, jakość życia i edukację pracowników KP
 • O tym, że równość to podstawa funkcjonowania naszej organizacji
 • Ile zużywamy energii, jaka część z niej to energia z OZE i jak bardzo staramy się oszczędzać wodę
 • O tym ile piwo KP daje miejsc pracy i środków w sektorze finansów publicznych
 • Jak troszczymy się o miasta, ich mieszkańców i zwierzęta
 • I o tym, dlaczego i jak przekonujemy żeby zachować odpowiedzialność i umiar przy alkoholu

Zobacz także

Nasze zasady

Kompania Piwowarska jest firmą, która dba o zachowanie wysokich standardów etycznych. Naszą reputację budujemy poprzez szerokie pojmowanie naszej odpowiedzialności społecznej oraz zasady uczciwości i rzetelności w relacjach z dostawcami i klientami.
Bardzo ważne jest dla nas przestrzeganie norm etycznych, które zostały ujęte w naszym Kodeksie etyki.

Podstawowe zasady wynikające z naszego Kodeksu etyki to:

 • uczciwość i otwartość
 • odpowiedzialność
 • sprawiedliwość
 • wzajemny szacunek i poszanowanie godności

Komisja ds. etyki

Jesteśmy firmą, która dba o zachowanie wysokich standardów etycznych, nie tylko w firmie, ale i w całym łańcuch dostaw. Kierujemy się przekonaniem, że postępowanie w sposób etyczny, w dobrej wierze, w sposób otwarty i uczciwy jest podstawowym warunkiem skutecznej działalności biznesowej.

W celu jeszcze skuteczniejszego wsparcia i promowania postaw etycznych w sierpniu 2012 roku powołaliśmy Komisję ds. etyki. W jej skład wchodzą członkowie najwyższej kadry zarządzającej Kompanii Piwowarskiej, a pracami Komisji kieruje niezależny, zewnętrzny Przewodniczący.

Dokumenty do pobrania

Zgłoś naruszenie zasad etyki

Twój wniosek trafi pod obrady naszej Komisji ds. Etyki, od jej członka otrzymasz informację zwrotną, co dalej. Kategoria osoby zgłaszającej (proszę wybrać):

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/-a otrzymaniem informacji na temat realizacji zgłoszenia, prosimy o podanie imienia i nazwiska.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, KP S.A. informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.kp.pl oraz wysyłających zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na e-mail rodo@kp.pl lub korzystając z formularza Dane osobowe, a także pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań. [rozwiń]
 • Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzane będą w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A. zgodnego z powyższym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz osobom i podmiotom współpracującym z KP S.A. w ramach zawartych umów o współpracę z KP S.A., jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów, o których mowa w ust. 2.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 • Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest Spółka Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, w celu wsparcia procesu udzielania odpowiedzi na zadane pytania.
 • Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  3. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 • Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
 • Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.