Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Kompania Piwowarska

Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Niepoprawny format daty!

Ten serwis, jak alkohol, przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Alkohol. Tylko dla pełnoletnich
Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jako firma odpowiedzialna społecznie troszczymy się o ludzi i środowisko wokół nas. Angażujemy się w wolontariat, wspieramy rozwój naszych pracowników i partnerów biznesowych, zachęcamy do odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu, oszczędzamy wodę i energię realizując strategię zrównoważonego rozwoju.

ZOBACZ RAPORT CSR 2018

Strategia zrównoważonego rozwoju

Zdajemy sobie sprawę, że trwałość biznesu zależy od rozwoju społecznego - w tym naszych pracowników, kondycji ekonomicznej naszego otoczenia i odpowiedzialnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dlatego łączymy to wszystko w naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

Rozwój biznesu i społeczności Rozwój biznesu i społeczności

Pragniemy świata rozwijającego się, w którym rosną dochody i poziom życia.

Wspieramy rozwój naszych pracowników. Współpracujemy z partnerami biznesowymi m.in. dystrybutorami i detalistami w naszych łańcuchach wartości, pomagając rozwijać się im samym, ich firmom, rodzinom i społecznościom. Inwestujemy w społeczności lokalne poprzez programy społeczne, wolontariat pracowniczy, jesteśmy sponsorem wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Jak możesz pomóc codziennymi działaniami?

 • Poszukaj sposobów na wspieranie inicjatyw lokalnych.
 • Wykorzystuj swe umiejętności by pomóc lokalnym firmom, np. przystępując do organizacji wspierającej małe firmy

Odpowiedzialne spożycie Odpowiedzialne spożycie

Pragniemy świata odpowiedzialnego, w którym nasze marki są tworzone, reklamowane, sprzedawane i spożywane odpowiedzialnie.

Dążymy do tego, by piwo stanowiło naturalny wybór osób pijących umiarkowanie i odpowiedzialnie. Mówimy zdecydowane „nie” prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu oraz spożywaniu alkoholu przez nieletnich i kobiety w ciąży.

Naszym celem jest dotarcie do wszystkich konsumentów naszych piw z komunikacją promującą odpowiedzialne spożycie piwa – własną lub poprzez naszych partnerów.

Wspieramy odpowiedzialne praktyki sprzedaży detalicznej poprzez szkolenia
i zaangażowanie detalistów.

Promujemy i wspieramy wprowadzanie oraz egzekwowanie jasnych standardów sprzedaży piwa w gastronomii oraz detalu.

Wspieramy programy podnoszące świadomość bezpieczeństwa na drodze, przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i spożyciu alkoholu przez nieletnich.

Włączamy komunikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju w aktywację naszych największych marek.

Jak możesz pomóc codziennymi działaniami?

 • Bądź przykładem odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu w rodzinie, w pracy, wśród znajomych i swoim środowisku.
 • Zachęcaj innych do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.
 • Zamierzając wypić parę piw, zawczasu zaplanuj, że nie będziesz prowadził samochodu.

Oszczędzanie wody Oszczędzanie wody

Pragniemy świata, w którym firmy, społeczności i ekosystemy mają ciągły dostęp do czystej wody. W naszych browarach stawiamy czoła zagrożeniom dotyczącym zaopatrzenia w wodę i oszczędzamy wodę wykorzystywaną do produkcji piwa. Współpracując z partnerami zabezpieczymy dostawy wody dla wszystkich browarów, minimalizując ryzyko dzielone ze społecznościami - wykorzystamy do tego szczegółowe analizy ryzyka w każdym z browarów.

Wprowadzamy usprawnienia mające na celu obniżenie zużycia wody do produkcji piwa.

Jak możesz pomóc codziennymi działaniami?

 • Myśl o wodzie, z której codziennie korzystasz w domu i w pracy. Używaj jej tylko tyle, ile potrzebujesz.
 • Dokładnie zakręcaj kurek i napraw cieknące krany.
 • W pracy i w domu poszukuj możliwości zmniejszania zużycia wody, ponownego jej zastosowania czy redystrybucji.

Czyste środowisko Czyste środowisko

Pragniemy czystego świata, gdzie nie ma odpadów, a emisje są radykalnie zmniejszone. Jako firma produkcyjna oddziałujemy na środowisko, dlatego stale ograniczamy ten wpływ koncentrując się na obniżaniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszaniu ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu recyklingu.

Jednym z najważniejszych działań w obszarze zarządzania środowiskowego jest rejestr znaczących aspektów środowiskowych. Spośród wszystkich wybieramy te najistotniejsze w danym roku i łączymy z aktualnymi celami i zadaniami środowiskowymi. W ostatnich latach koncentrowaliśmy się głównie na optymalizacji procesów środowiskowych i wymianie urządzeń na mniej energochłonne.

Czy lodówka pomoże schłodzić klimat?

Konsumenci lubią zimne, orzeźwiające piwo, jednak jego chłodzenie może wywierać skutki szkodliwe dla środowiska. Wykorzystywana do chłodzenia energia elektryczna czy gazowe czynniki chłodnicze przyczyniają się do zmian klimatycznych. To dlatego właśnie od 2013r. kupujemy dla sieci detalicznych w Polsce nowe lodówki wyposażone w chłodzenie propanem. Tego rodzaju innowacja zmniejsza ponoszone przez detalistów koszty chłodzenia, niwelując jednocześnie szkodliwy wpływ cieplarniany gazów chłodniczych stosowanych dotychczas. A nasi konsumenci nadal mogą kupić zimne piwo.

Inwestujemy też w energooszczędne urządzenia i oświetlenia LED, przez co zmniejszamy zużycie energii w starych lodówkach nawet o 40%. Prowadzimy nie tylko działania mające na celu obniżanie emisji dwutlenku węgla i zmniejszanie poziomu odpadów w naszych własnych zakładach, ale również pomagamy dostawcom, klientom i lokalnym środowiskom realizować to samo.

Jak możesz pomóc codziennymi działaniami?

 • Wszędzie, gdzie to możliwe zmniejszaj ilość odpadów, stosuj recykling i ponownie je wykorzystuj. Jeśli w twoim miejscu pracy lub otoczeniu nie ma programu recyklingu, postaraj się go wprowadzić.
 • Rób krótkie spacery lub przejażdżki rowerowe, a także zmniejszaj chłodzenie czy ogrzewanie w klimatyzacji w domu i miejscu pracy.
 • Kupuj produkty nadające się do recyklingu lub mające opakowanie wtórne.

Wydajne i przyjazne uprawy Wydajne i przyjazne uprawy

Pragniemy świata urodzajnego, w którym z ziemi korzysta się odpowiedzialnie, zapasy żywności są bezpieczne, chroni się różnorodność biologiczną, a niezbędne w piwowarstwie płody rolne są dostępne w rozsądnych cenach.

Stawiamy na lokalne produkty. Piwo warzymy z wykorzystaniem słodu jęczmiennego
i chmielu. Ich jakość musi być z najwyższej półki i pochodzić od zaufanych rolników, a ich dostawy zaplanowane z dużym wyprzedzeniem tak, aby zapewnić ciągłość zaopatrzenia z myślą o obecnej produkcji i tworzeniu zapasów na przyszłość. Jednocześnie dbamy o to, by uprawy prowadzone były zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i na tym polu ściśle współpracujemy z dostawcami, którzy utrzymują długoletnie relacje handlowe z polskimi rolnikami. Takie podejście gwarantuje strategiczny rozwój naszej firmie oraz naszym dostawcom, którzy mogą być pewni kolejnych zamówień dzięki długoterminowym kontraktom.

Jak możesz pomóc codziennymi działaniami?

 • Uprawiaj rośliny wspierające różnorodność biologiczną i istnienie owadów zapylających, np. pszczół.
 • Dowiaduj się więcej o lokalnym rolnictwie, aby mieć świadomość skąd pochodzi twoja żywność.
 • Pomagaj organizować wycieczki szkolne do lokalnych gospodarstw, aby dzieci uczyły się o rolnictwie.

O programie

Program wolontariatu pracowniczego „Kompania Wolontariuszy” powstał dzięki
wolontariuszom i dla wolontariuszy troszczących się o społeczności lokalne.
Od lat nasi pracownicy z energią i otwartością, a przede wszystkim z potrzeby serca,
angażują się w działalność społeczną na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych.
Dzielą się swoim czasem, umiejętnościami i wiedzą, a Kompania Piwowarska umożliwia
im takie działania także w trakcie pracy, wspierając je finansowo i organizacyjnie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas: Kompania.Wolontariuszy@asahibeer.pl

Komu pomagamy

Nasze wsparcie w ramach działań Kompanii Wolontariuszy jest spójne ze strategią zrównoważonego rozwoju i jest kierowane do osób pełnoletnich.

Jesteśmy dumni, że od 2016 roku wspieramy Stowarzyszenie WIOSNA w ramach programu Szlachetna Paczka. Kompania Piwowarska współfinansuje przygotowanie paczek, a także pomaga w dostarczaniu ich do magazynów i potrzebujących rodzin. Podczas pierwszych dwóch edycji programu co roku angażowało się ok. 1300 naszych pracowników. Szlachetna Paczka okazała się tym samym największym w historii naszej firmy projektem wolontariackim, który rozwijamy każdego roku.

Ostatnie projekty

Filmy

 • Kompania Wolontariuszy na rzecz czystego środowiska

 • W Kompanii prezentujemy się szlachetnie!

 • Wolontariusze Leszka na Przystanku Woodstock 2016

Zdjęcia

Raport CSR

To był bardzo pracowity rok. Nie tylko na rynku piwa ale również w zakresie działań CSR jakie podejmowała nasza firma. Kompania Piwowarska podjęła dziesiątki inicjatyw na rzecz bardziej zrównoważonej produkcji i wspierania otoczenia, w którym działamy. Wdrożyliśmy kolejne innowacje i jeszcze bardziej ograniczyliśmy zużycie w wody w naszych browarach, pracownicy Kompanii Piwowarskiej poświęcili na wolontariat blisko 4,5 tysiąca godzin; a nasze akcje promujące odpowiedzialną konsumpcją alkoholu dotarły do ponad 1,5 miliona osób. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem zrównoważonego rozwoju, w którym podsumowujemy nasze działania i osiągnięcia.

ZOBACZ RAPORT CSR 2018

Pozostałe dokumenty:

Raport CSR 2017
Pobierz
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem
Pobierz

Nasze zasady

Kompania Piwowarska jest firmą, która dba o zachowanie wysokich standardów etycznych. Naszą reputację budujemy poprzez szerokie pojmowanie naszej odpowiedzialności społecznej oraz zasady uczciwości i rzetelności w relacjach z dostawcami i klientami.
Bardzo ważne jest dla nas przestrzeganie norm etycznych, które zostały ujęte w naszym Kodeksie etyki.

Podstawowe zasady wynikające z naszego Kodeksu etyki to:

 • uczciwość i otwartość
 • odpowiedzialność
 • sprawiedliwość
 • wzajemny szacunek i poszanowanie godności

Komisja ds. etyki

Jesteśmy firmą, która dba o zachowanie wysokich standardów etycznych, nie tylko w firmie, ale i w całym łańcuch dostaw. Kierujemy się przekonaniem, że postępowanie w sposób etyczny, w dobrej wierze, w sposób otwarty i uczciwy jest podstawowym warunkiem skutecznej działalności biznesowej.

W celu jeszcze skuteczniejszego wsparcia i promowania postaw etycznych w sierpniu 2012 roku powołaliśmy Komisję ds. etyki. W jej skład wchodzą członkowie najwyższej kadry zarządzającej Kompanii Piwowarskiej, a pracami Komisji kieruje niezależny, zewnętrzny Przewodniczący.

Dokumenty do pobrania

Zgłoś naruszenie zasad etyki

Twój wniosek trafi pod obrady naszej Komisji ds. Etyki, od jej członka otrzymasz informację zwrotną, co dalej. Kategoria osoby zgłaszającej (proszę wybrać):

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/-a otrzymaniem informacji na temat realizacji zgłoszenia, prosimy o podanie imienia i nazwiska.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, KP S.A. informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.kp.pl oraz wysyłających zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez przesłanie wiadomości na e-mail rodo@kp.pl lub korzystając z formularza Dane osobowe, a także pod adresem ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań. [rozwiń]
 • Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, przetwarzane będą w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu KP S.A. zgodnego z powyższym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych, tj. osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów oraz osobom i podmiotom współpracującym z KP S.A. w ramach zawartych umów o współpracę z KP S.A., jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia celów, o których mowa w ust. 2.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 • Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, jest Spółka Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, w celu wsparcia procesu udzielania odpowiedzi na zadane pytania.
 • Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
  1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  3. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
 • Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
 • Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.